☰ Meniu

Oferte speciale

Fose septice ecologige BIOPLAST
bioplast-small.jpg
citeste mai departe
Statii de epurare BIOPLAST
epurare-bio_small.jpg
citeste mai departe
Instal Pompe
Analiza situatiei actuale a efectelor utilizarii namolurilor de la statiile de epurare
Scurtă descriere:

Studiul a avut ca obiective principale:

a. Analizarea situaţiei actuale din România din punct de vedere al utilizării nămolurilor de la staţiile de epurare în agricultură;

Principalul act normativ al UE care reglementează gestiunea nămolurilor de epurare, atunci când este vorba de utilizarea acestora în agricultură, este directiva 86/278/CEE din 12 iunie 1986. În România, problematica nămolurilor de epurare este reglementată prin ORDINUL nr. 344 din 16 august 2004.

În urma centralizării datelor din rapoartele anuale privind utilizarea nămolurilor de la staţiile de epurare, rezultă că nivelul de utilizare a nămolului în agricultură este în creştere. De la utilizarea în agricultură a 18% din nămolul generat în anul 2003, s-a ajuns la utilizarea a 29% din nămolul generat în anul 2005.

Majoritatea staţiilor de epurare ape uzate din România sunt prevăzute cu treaptă mecanică şi treaptă biologică.Treapta mecanică este compusă din: grătare rare şi dese, deznisipator, staţie de pompare, decantoare primare.Treapta biologică este compusă din: bazine de aerare, decantoare secundare, staţie de pompare nămol recirculat şi nămol în exces.
Linia nămolului din staţiile de epurare existente funcţionează deficitar sau este scoasă din funcţiune. Linia de tratare a nămolului este alcătuită din îngroşătoare gravitaţionale, rezervoare de fermentare a nămolurilor şi platforme de uscare. De cele mai multe ori, nămolul brut rezultat din procesul de epurare este depozitat direct pe platformele de uscare, singura tratare a nămolului fiind o deshidratare naturală.

Pentru tratarea şi eliminarea nămolurilor care nu îndeplinesc cerinţele de utilizare în agricultură se utilizează
• incinerarea.
• depozitarea în incinta staţiei de epurare sau la rampa ecologizată pentru depozitarea deşeurilor menajere.

În ultimii ani, s-au derulat în România mai multe proiecte referitoare la modernizarea staţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti. Majoritatea proiectelor întrunesc cerinţele directivelor Uniunii Europene cu privire la ape.

b. Evaluarea utilizării nămolurilor de la staţiile de epurare în agricultură, după 2 ani de monitorizare.

Utilizarea în agricultură a nămolurilor de epurare reprezintă una dintre metodele de degajare a acestora şi o formă de punere în valoare a conţinutului lor în materie organică şi elemente nutritive. În urma cercetărilor privind utilizarea nămolurilor de la staţiile de epurare în agricultură, s-a putut aprecia comportarea solurilor şi a producţiei de plante.
Pentru a diminua efectul poluant al nămolului de epurare ce se va folosi în agricultură şi a putea valorifica elementele nutritive pe care le conţine, este necesar ca nămolul să fie tratat în mod corespunzător, să se aplice numai pe soluri pretabile, în dozele şi epocile stabilite, la un anumit sortiment de culturi recomandate şi să se asigure un control adecvat al calităţii factorilor de mediu.

Cantităţile sau dozele de nămol de epurare ce pot fi aplicate pe terenurile agricole nu pot fi recomandate, întrucât ele trebuie să se calculeze în funcţie de conţinutul în metale grele al nămolului de epurare şi conţinutul în metale grele al solului. Un alt factor care se ia în considerare la stabilirea dozelor este necesarul de elemente nutritive al speciei cultivate, dar acest factor este relativ, deoarece creşterea excesivă a dozelor de nămol poate conduce la creşterea conţinutului solului şi plantelor în metale grele.

Ţinând cont de rezultatele studiilor realizate, precum şi de legislaţia în vigoare referitor la utilizarea nămolurilor, se recomandă ca modernizarea staţiilor de epurare să cuprindă şi tehnologia de tratare a nămolurilor în vederea valorificării acestora în agricultură.

c. Editarea unei broşuri în limba română şi în limba engleză cu situaţia utilizării nămolurilor de la staţiile de epurare în agricultură în România.
Servicii oferite:

Studiu de fezabilitate
Ţara şi zona de amplasare:

România, Bucureşti
Numele clientului:

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
Data demarării / finalizării proiectului (punere în funcţiune):

noiembrie 2006 - decembrie 2006